กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพฯ

กองกิจการนิสิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเพื่อพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ลาน Playground และลาน Alumni Park

Loading