ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ

ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566
——————–🔶🔶——————–
นายพงศกร เมืองชื่น นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

Loading