กองกิจการนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร ประจำปี 2567 “งานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ”

กองกิจการนิสิต นำโดย นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 “งานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ” โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และประกอบศาสนพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์

 

Loading