กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

             กองกิจการนิสิต จัดพิธีสรงน้ำพระ ขอพรเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปะวัฒนธรรม ร่วมสรงน้ำพระ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบุคลากร กองกิจการนิสิต และรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อาคารขวัญเมือง

#SA_News

Loading