นิทรรศการ ผลงานวิจัยด้านศิลปะ “The Art of NU Research Exhibition”

✨หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ กองการวิจัยและนวัตกรรม เชิญชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยด้านศิลปะ “The Art of NU Research Exhibition”🎨
.
จัดแสดงผลงานวิจัย ด้านศิลปะทุกแขนง กระบวนการทำงาน การศึกษาค้นคว้าในมิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มุ่งประโยชน์ต่อสังคม การอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความคิดสู่สังคม ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านศิลปะต่อไป
.
📆จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 67
⏰เวลา: 08:30 – 16:30 น. (เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
📍 ณ ชั้น 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรอาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading