ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
นางสาวนันทนิตย์ นิมมิตานันท์
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ รหัสนิสิต 50
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)


—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading