กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพรส เอส 1 ประจำปี 2567

กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  โดย นางประภาพิมล ทิมวัฒนา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ นางอรวรรณ แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จากโครงการทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพรส เอส 1 ประจำปี 2567  โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม แนะนำผู้บริหารของ ปตท.สผ. พร้อมให้โอวาท และมอบกระเป๋าสะพายหลัง “เพชร เอส 1” พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร

Loading