การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนเรศวร 101 ชั้น 1  สำนักงานอธิการบดี


Loading