ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กองกิจการนิสิต จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมรับฟังการบริหารจัดการกองทุน ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีLoading