ทุกอย่างย่อมมีวันต้องซ่อมแซม – ด้วยจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของศิษย์เก่า

“มหาวิทยาลัย” พื้นที่แห่งความทรงจำ พื้นที่แห่งการรวมตัว พื้นที่แห่งการเรียนรู้ และที่สำคัญพื้นที่แห่งคนละไม้คนละมือ
ในวันหนึ่งที่ “ศิษย์เก่า” ของเราหันกลับมาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย มาซ่อม มาแซม มันเหมือนกับเป็นการรดน้ำให้ต้นไม้
ได้เติบโตสวยงาม และพร้อมจะแผ่กิ้งก้านปกคลุมทุกคนอีกครั้ง

และในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่า “พี่เชษฐ์” นายสุรเชษฐ์ นิลละออ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 43 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ที่ได้นำทีมงานจากร้าน ช.วัสดุ เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สนามเทนนิส 2
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลย ถือว่าเป็นการทำให้สนามเทนนิสได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
มี community ร่วมกันทั้งนิสิต ศิษย์เก่า หรือชุมชนโดยรอบต่างได้รับกันอย่างถ้วนหน้า

นับเป็นมวลความสุขก้อนโตที่มหาวิทยาลัยได้รับจากศิษย์เก่า

—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading