คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ณ BLUEFIN BANGSAEN CHONBURI 

เมื่อไหร่ก็ตามที่ทางเราได้รับข่าวแจ้งจากทางคณะเรื่องงานคืนสู่เหย้า
จะมีความรู้สึกตื่นเต้นไปกับทุกงาน และทุกครั้งทุกที
และงานนี้ก็เหมือนกัน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ณ BLUEFIN BANGSAEN CHONBURI
ที่ได้ไปรวมพลศิษย์เก่าถึงชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี
โดยมี ผศ.ดร.อุทัย วิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และคณาจารย์ภาควิชาเคมีได้ต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอย่างอบอุ่น
โดยมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ถึงแม้ว่าในครั้งนี้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์จะไม่ได้ไปร่วมงานเอง แต่ก็ขอมอบของที่ระลึกผ่านทางคณะ
เพื่อให้กับศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทางเราจะขอเฝ้าดูและร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกการเดินทาง
และทุกการเติบโตของศิษย์เก่าทุกคน

Loading