นิสิต มน. คว้าเหรียญทองแดง ประเภททีม U26 GIRLS TEAM

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คว้าเหรียญทองแดง
ประเภททีม U26 GIRLS TEAM ในการแข่งขัน 9th apbf open congress 2024 thailand ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร

Loading