ปฐมนิเทศนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 เพื่อแนะนำบริการสวัสดิการหอพักนิสิต รวมถึงแจ้งแนวปฏิบัติในการพักอาศัย โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และที่ปรึกษาหอพักนิสิตเข้าร่วม ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน มากกว่า 1,500 คน

#NUDorm #SA_NEWS
Loading