ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายอรรถกร สังข์สุด
• ปริญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 53
• ปัจจุบัน หจก. แอดวานซ์ ทัวร์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารอย่างยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการบริการทั่วไป สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
วันนี้ (27 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสารดีเด่น โดยมี น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสุวรรณภูมิ A – B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับยกระดับการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้แนวคิด “Airport of Smiles” หรือ “ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม”
จึงได้จัดโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยสรรหาบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงหน่วยงาน ที่มีการให้บริการที่เหนือกว่ามาตรฐาน แสดงออกถึงความทุ่มเท เหมาะสมที่จะเชิดชูเป็นแบบอย่าง โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ 1. รางวัล “ผู้ให้บริการดีเด่น” (ประเภทบุคคล) โดยคัดเลือกบุคคลที่มีการปฏิบัติงานให้บริการได้ยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการให้บริการทั่วไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2. รางวัล “เรื่องราวบริการยอดเยี่ยม” (ประเภทบุคคล และ ประเภทกลุ่ม 2-5 คน) โดยคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ให้บริการหรือช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างยอดเยี่ยม จนเกิดเรื่องราวน่าประทับใจ 3. รางวัล “พัฒนาบริการยอดเยี่ยม” คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงการบริการที่นำมาเริ่มให้บริการจริง ณ ทสภ.

ขอขอบคุณ Suvarnabhumi Service Excellence (SSE)

 575 total views,  2 views today