การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “เทา-งาม สัจมิตร” (เทา-งาม เดอะซักก้า) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย3 ชั้น3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตน์ราบสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกับตัวแทนสถาบันเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ

« ของ 2 »

 

Loading