การรับไปรษณีย์หอพัก 1-15

แม่ส่งขนมมาให้ ไปรับได้ที่ไหน 📦🍊🥮
📨📮ต้องจ่าหน้าซองยังไง 📨📮

🧡หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Dorm🧡
#น้องใหม่63 #นิสิตใหม่ #NUDrom #NaresuanUniversity #เว้นระยะห่าง #SocialDistancing

Loading