นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ สัมภาษณ์ในรายการ Kidsดี

นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ในรายการ Kidsดี เวทีของเด็กดีและเด็กเก่ง เป็นการให้สภาษณ์การเปิดมุมมองในการทำกิจกรรมควบคุมกับการเรียน รวมถึงมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิต

🎬รับชมรายการได้ที่ //youtu.be/4B29DwVfSG0

Loading