จะมาเข้าหอต้องเตรียมอะไรบ้าง❓ 📄เอกสารใช้อะไรบ้าง❓ 👕👖แต่งตัวยังไง❓

จะมาเข้าหอต้องเตรียมอะไรบ้าง
📄เอกสารใช้อะไรบ้าง
👕👖แต่งตัวยังไง

Loading