กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 30 ปี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ของกองกิจการนิสิต ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) คือ คุณพรธิดา บุญยะโรจน์ และนายศิวดล มาตราช ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

Loading