กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วม “พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

 

Loading