แนวปฏิบัติงานการปฐมนิเทศนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวปฏิบัติงานการปฐมนิเทศนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 19 สิงหคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน.เป็นประธานการประชุมแนวปฏิบัติงานการปฐมนิเทศนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร แลหอพักเครือข่าย ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่  //www.sa.nu.ac.th/photo63/08-19-63/

Loading