“กิจกรรมสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้า”

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 กองกิจการนิสิต หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต นางพรธิดา บุญยะโรจน์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทนนิสิต ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “กิจกรรมสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากผ้า” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านน้อยใน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยครั้งนี้ ได้นำการเพ้นท์กระเป๋าผ้า และการทำกิ๊ฟติดผมจากผ้า มาร่วมสอนชาวบ้านและน้องๆ นักเรียนในโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นการนำความรู้จากภายในมหาวิทยาลัยออกให้บริการเชิกรุกสู่ชุมชน และได้ร่วมในการเผยแพร่ภารกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เข้าเยี่ยมชม พูดคุย และกล่าวให้กำลังใจชื่นชมในบูธกิจกรรมฯ ดังกล่าว และรับมอบกระเป๋าผ้าเพ้นท์มือ ผลงานของนิสิต เป็นของทีระลึกด้วย
ติดตามดูภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/08-19-1-63

Loading