ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม “ตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกพระนเรศ”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม “ตักบาตรพระ 300 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกพระนเรศ” ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
ณ หน้าอาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading