โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 4 ค่ายอาสาสมัครสร้างสังคมสีขาวสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยื่น มีกำหนดการเข้าอบรมจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ และโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

 

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/08-24-26-63

 

 

Loading