พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลนิสิตเชิดชูเกียรติ นิสิตยอดเยี่ยม และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลนิสิตเชิดชูเกียรติ นิสิตยอดเยี่ยม และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลนิสิตเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา (สำหรับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
//www.sa.nu.ac.th/photo63/08-26-1-63/

 

 

Loading