โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ ดูแลสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะกรรมการสุขภาวะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ ดูแลสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งในส่วนของคณะกรรมการสุขภาวะประจำคณะ นิสิต และ ผู้ที่สนใจในการให้คำปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุรพีรดา อุ่นไพร และคุณวรรทนา อยู่เต๋ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนิสิต ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ แก้ไข และบรรเทาปัญหาทางด้านสุขภาวะให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเอง

 

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ //www.sa.nu.ac.th/photo63/08-29-63

 

 

Loading