นิสิตมอนอเข้ารับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวจิดาภา รุ่งราบสูง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และ นางสาวศุภางค์ บรรลู นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์) ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

 

Loading