ตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายมอนอประจำเดือนกันยายน63

เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่และการจัดบริการสวัสดิการสำหรับนิสิต ที่พักอาศัยในหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับการเช่าหอพักสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 และผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 หอ ได้แก่

1. หอพักชายบ้านเรามอนอ
2. หอพักบ้านเรา
3. หอพักอิงน้ำ
4. หอนักนัทแมนชั่น
5. หอพักแมนชั่น 1
6. หอพักแฮปปี้โฮมเพลส
7. หอพักทวีชัย
8. หอพัก K-Hall
9. หอพักโฮมมี่
10. หอพักจันทร์กะพ้อ
11. หอพักเครสซิเด้นท์
12. หอพักอาซาน
13. หอพักธารา
14. หอพักโกลเด้นท์เพลส
15. หอพักออร์คิดคอร์ท

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีของหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป

Loading