แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้างาน นำกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Loading