การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร nu band

วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร nu band (นิสิตโครงการลูกพระฆเนศ) แสดงโชว์ในงานเกษียณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 317 total views,  1 views today