ตรวจรับที่นอนใหม่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพที่นอนฟองน้ำอัด ที่ทาง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดซื้อที่นอนฟองน้ำอัด ขนาด 3.5 x 6 ฟุต เพื่อทดแทนที่นอนเดิมของหอพักฯ ทั้งหมด 15 อาคาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,770 หลัง และจะดำเนินการทยอยเปลี่ยนที่นอนหลังใหม่ให้แก่นิสิตทุกหอ และทุกอาคารต่อไป

 

Loading