นิสิตมอนอเข้ารับสมัครคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 63

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 139 คน แบ่งเป็น นิสิตหญิง จำนวน 110 คน และนิสิตชาย จำนวน 29 คน เข้ารับรายงานตัวพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย/หญิง ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก และในวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้นำนิสิตผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย/หญิง จำนวน 102 แบ่งเป็น นิสิตชาย จำนวน 21 คน และนิสิตหญิง จำนวน 81 คน เข้าสมัครและรายงานตัวทำบัตรนักศึกษาวิชาทหาร  อีกทั้งในวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้นำนิสิตนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ชายจำนวน 18 นาย หญิงจำนวน 60 นาย สมัครและรายงานตัวเพื่อเลื่อนชั้น อีกด้วย โดยทาง หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 เรียกดำเนินการฝึกนิสิตในช่วง เดือนพฤศจิกายน 63 ต่อไป

Loading