ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิต มน. รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี 2563

จัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#เป็นหนึ่งความสำเร็จ
#เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจ
#เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

Loading