ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พีระสันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4/2563 โดยมีตัวแทนผู้บริหารของคณะ/วิทยาลัย รวมถึงคณะกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่  www.sa.nu.ac.th/photo/09-25-63

Loading