ตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายมอนอ ประจำเดือนตุลาคม 2563

เพื่อเป็นการติดตามปัญหา ดูแลความเป็นอยู่ และการจัดบริการสวัสดิการสำหรับนิสิต ที่พักอาศัยในหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับการเช่าหอพักสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 และผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 หอ ได้แก่

1. หอพักชายบ้านเรามอนอ
2. หอพักบ้านเรา
3. หอพักอิงน้ำ
4. หอนักนัทแมนชั่น
5. หอพักแมนชั่น 1
6. หอพักแฮปปี้โฮมเพลส
7. หอพักทวีชัย
8. หอพัก K-Hall
9. หอพักโฮมมี่
10. หอพักจันทร์กะพ้อ
11. หอพักเครสซิเด้นท์
12. หอพักอาซาน
13. หอพักธารา
14. หอพักโกลเด้นท์เพลส
15. หอพักออร์คิดคอร์ท

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในหอพัก เช่น ระบบสัญญาณ Internet, ระบบแสงสว่างภายในหอพัก, ระบบการให้การบริการน้ำดื่ม เส้นทางสัญจร และการติดตั้งมุ้งลวดกันยุง เป็นต้น  เพื่อให้การบริการนิสิตหอพักในเครือข่ายฯ ได้ใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างมีความสุขนั่นเอง โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีของหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป

Loading