การตรวจบันทึกรายชื่อผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการตรวจบันทึกรายชื่อผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณทางแยกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading