การประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2563

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานและการเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละงาน ร่วมถึงงานในพิธีพระราชทานปริญญา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต

ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่ //www.sa.nu.ac.th/photo63/10-8-63

Loading