การประชุมเตรียมความพร้อมการรับเข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มน. เป็นประธาน โดยมีนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เลขานุการการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ) ประจำปีการศึกษา 2564 กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงที่ปรึกษาโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม  เพื่อหารือแนวทางในการจัดทดสอบความสามารถพิเศษ ภาคปฏิบัติ และโควต้าในการรับสมัคร ณ ห้องประชุมเสลา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมการประชุมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-19-63

 

Loading