นักศึกษาวิชาทหาร ม.นเรศวรเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้นำนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 8 นาย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหาร และพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ณ อาคารเอกภาพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นพดล รอดกลาง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์ที่คนไทยจะต้องดำรงรักษาไว้นั่นเอง

Loading