ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กองกิจการนิสิต นำโดยนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   โดยได้มีคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต  เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบิติงานให้ตรงกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ  อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมการประชุมทั้งหมดได้ที่นี่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-21-63

 

Loading