ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายฝึกซ้อมจัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองกิจการนิสิต นำโดยนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายฝึกซ้อมจัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต (สำหรับผู้ประสานงาน ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย /วิทยาลัยนานาชาติ)งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบิติงานให้ตรงกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมการประชุมทั้งหมดได้ที่นี่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-22-63

 

Loading