ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มอบน้ำดื่มให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

ขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก ได้มอบน้ำดื่มให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาัลยนเรศวร

Loading