ลอยกระทงมอนอ 2563

กองกิจการนิสิต ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่องของตลาดนัด และการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ โดยวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading