โครงการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานนิสิต   ประจำปีงบประมาณ  2564

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานนิสิต   ประจำปีงบประมาณ  2564  และให้โอวาทนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานนิสิต จากนั้นได้รับชีแนะแนวทางการทำงาน การลงเวลา และปฏิบัติงานประจำกองที่สังกัดในสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ www.sa.nu.ac.th/photo63/11-2-63

 

Loading