โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเต้น TO BE NU Cover Dance 2020

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเต้น TO BE NU Cover Dance 2020 ณ ห้องเอกาทศรถ301 มน.

Loading