การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading