หอพัก มน. ห่วงใยนิสิตเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารประจำปี

เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต ได้ร่วมมือกับ บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร 1 – อาคาร 15 เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบบคุม ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ตรวจรับควัน ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยบุคคล แลำะตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเอง

Loading