พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มน. พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยองค์การนิสิต มน.  ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/11-26-63

 

Loading