การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี และประธานฝ่ายฝึกซ้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมจัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งของคณะ /วิทยาลัย และส่วนกลาง ณ ห้องประชุมมหาราช ณ อาคารองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.sa.nu.ac.th/photo63/12-1-63

Loading