มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระขนมพรรษา

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ต่อจากนั้น ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด  และประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  จากนั้นนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แบ่งกลุ่มเพื่อเก็บขยะ ถุงพลาสติก และขวดพลาสติกรอบมหาวิทยาลัย ทำความดีถวายเป็นราชกุศลในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ //www.sa.nu.ac.th/photo63/12-5-63

Loading